Algemeen

We vinden het belangrijk dat je grondig geïnformeerd bent als ouder.

We streven immers dezelfde belangen na

             namelijk dat je kind een aangename én vooral zinvolle lagere schooltijd zal meemaken

en daardoor kan ontwikkelen tot een waardevolle persoon.
Naast het zich goed voelen hechten we veel belang
aan de 3 H’s…hoofd- handen-hart. 

Inschrijven

Voor inschrijven en inlichtingen kan je tijdens de schooluren terecht op het secretariaat of bij de directeur.

Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen!
Je maakt best telefonische of via e-mail een afspraak, zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken !

Na een verkennend gesprek met de directie kan er besloten worden om je kind in te schrijven.
Daarvoor hebben wij in elk geval de SIS-kaart of identiteitskaart van je kind nodig.
In geval van een echtscheiding is steeds de toestemming van beide ouders nodig!
(Hierop één uitzondering: als de betreffende ouder uit zijn/haar ouderlijke macht is ontzet).

Zoals overal in Vlaanderen kunnen kleuters pas instappen op de eerste instapdatum

(eerste dag na een vakantie of op 1 februari) nadat een kind twee jaar en zes maanden oud is…
Kinderen die ouder zijn dan drie jaar kunnen instappen op om het even welke dag.
Wij zullen een document van schoolverandering invullen en  aangetekend verstuurd  naar de vorige school.

Voor een kind dat van een andere lagere school overstapt naar onze school, is een gesprek met de directie ,
de zorgcoördinator en de klasleerkracht heel belangrijk.
Wij willen een zo goed mogelijk beeld scheppen.

Alles begint bij een welomschreven beginsituatie,
pas dan kunnen onze leerkrachten gedifferentieerd te werk gaan.