Sinds 1/09/2017  behoren we tot scholengroep FLUXUS…