Ben je op zoek naar een warme school met een hart voor alle kinderen in een groene omgeving?

Vind je het bovendien belangrijk om te kiezen voor een school met een

visie die bij jou past?

Kom dan zeker langs om kennis te maken en een kijkje te nemen in onze school!
Je bent steeds welkom na afspraak: 

014/841202 of 0476259117
directie@bs-dewissel.be

open klasdagen bij onze kleuters:

 

Zaterdag 02/10/2021 vieren we dit schooljaar ons schoolfeest! De week ervoor is een heel speciale muzische week: alle lessen staan dan in het teken van het thema “circus”. Tijdens ons schoolfeest willen we laten zien dat ook wij échte circusartiesten, woord- en beeldkunstenaars, muzikanten… op onze school hebben. Om 17u00 openen onze kleuters de avond met een spetterend optreden en wor- den de tentoonstelling en de kijk- en doemomenten officieel geopend. We sluiten de avond af met een spetterende fuif en een rustiger babbelcafé.

Onze kleuterklasjes zullen die avond openstaan voor een bezoekje van 18u00 tot 19u00. Iedereen is welkom!

vrijdag 17/12/2021 kan je vanaf 17u00 de warme wintersfeer komen opsnuiven tijdens onze Gezellige Winteravond. Deze avond is voor onze leerlingen én juffen ook een spannend moment: het is het eerste toonmoment van ons driejarig project Lees-Kunst: ieder zal schitteren op zijn manier en met zijn talenten. Deze avond wordt ons babbelcafé ondergedompeld in de magie van kerst.

Onze kleuterklasjes zullen ook die avond openstaan voor een bezoekje van 18u00 tot 19u00. Iedereen is welkom!

vrijdag 22/04/2022 kleuterhappening van 17u00 tot 19u00

Een feestelijke avond met leuke activiteiten voor iedereen die wil komen kennis maken met onze school en onze visie. Niet alleen de kleuterjuffen staan paraat om al jullie vragen te beantwoorden maar ook de leerkrachten van de lagere school willen graag tonen hoe zij werken. Ook deze avond is iedereen van harte welkom!

Neem je nu graag al eens een kijkje in onze kleuterblok en bij juf Esther van de eerste kleuterklas? 

Surf dan zeker eens naar onze pagina    GO! BS De Wissel films

praktische info rond inschrijvingen:

Inschrijven op onze school is mogelijk:

  • tijdens schooldagen: tussen 8u30 en 16:00, bij voorkeur na afspraak
  • tijdens de zomervakantie: tot 5 juli en vanaf 16 augustus van 10u00 tot 15u00 (12u00 op woensdag)

Wat moet je meebrengen voor de inschrijving?

  • identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.
    Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom kunnen scholen ook kinderen en jongeren inschrijven die alleen documenten uit het land van herkomst of die zelfs geen officiële documenten hebben (bijvoorbeeld omdat ze illegaal verblijven in ons land). Het kind of de jongere moet in dat geval bij de inschrijving aanwezig zijn.
  •  Je bankkaart met je rekeningnummer

Wat vraagt de school nog?

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de ons.

Wanneer kan je je kind inschrijven?
 
Er is in ons land leerplicht vanaf 5 jaar. Leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van dat schooljaar moeten minstens 290 halve dagen aanwezig zijn per schooljaar om het schooljaar nadien toelating tot het eerste leerjaar te krijgen.
 
We raden echter heel sterk aan om kleutertjes tussen 2,5 en 3 jaar te laten starten in het kleuteronderwijs.
Zij leren in deze klasjes namelijk al echt héél veel. Er zijn heel weinig kinderen die pas op vijfjarige leeftijd naar school komen.
 
De instapdagen voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn wel wettelijk bepaald, alleen op deze dagen kunnen de kindjes voor de eerste keer naar school komen. Op die instapdag moet jouw zoon/dochter minstens 2 jaar en zes maanden zijn.
 
Is je kind al drie jaar of ouder, dan moet je  geen rekening te houden met de instapdata.
 

INSTAPDATA voor kindjes van 2,5 tot 3 jaar
schooljaar 2021-2022

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

1 maart 2019

de zomervakantie

woensdag 1 september 2021

8 mei 2019

de herfstvakantie

maandag 8 november 2021

10 juli 2019

de kerstvakantie

maandag 10 januari 2022

1 augustus 2019

de teldag

dinsdag 1 februari 2022

7 september 2019

de krokusvakantie

maandag 7 maart 2022

19 oktober 2019

de paasvakantie

dinsdag 19 april 2022

30 november 2019

Hemelvaart

maandag 30 mei 2022

Is uw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2022-2023!

INSTAPDATA voor kindjes van 2,5 tot 3 jaar
schooljaar 2022-2023

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

1 maart 2020

de zomervakantie

donderdag 1 september 2022

7 mei 2020

de herfstvakantie

maandag 7 november 2022

9 juli 2020

de kerstvakantie

maandag 9 januari 2023

1 augustus 2020

de teldag

woensdag 1 februari 2023

27 augustus 2020

de krokusvakantie

maandag 27 februari 2023

17 oktober 2020

de paasvakantie

maandag 17 april 2023

22 november 2020

Hemelvaart

maandag 22 mei 2023

Is jouw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2023-2024!