Ben je op zoek naar een warme school met een hart voor alle kinderen in een groene omgeving?

Vind je het bovendien belangrijk om te kiezen voor een school met een

visie die bij jou past?

Kom dan zeker langs om kennis te maken en een kijkje te nemen in onze school!
Je bent steeds welkom na afspraak: 

014/841202 of 0476259117
directie@bs-dewissel.be

open klasdagen bij onze kleuters:

 

vrijdag 16/12/2022 kan je vanaf 17u00 de warme wintersfeer komen opsnuiven tijdens onze Gezellige Winteravond. Het is het tweede toonmoment van ons driejarig project Lees-Kunst: ieder zal schitteren op zijn manier en met zijn talenten: tentoonstelling, acts, lichtjesshow,… Voor deze avond toveren we onze refter om tot een gezellig babbelcafé in kerststfeer.
Onze kleuterklasjes zullen ook die avond openstaan voor een bezoekje van 18u00 tot 19u00. Iedereen is welkom!

donderdag 23/03/2023 openklasdag kleuters 16u00 tot 18u00
Juf Esther van K1 en Mevr. Dominique, onze directrice, zorgen voor een warm onthaal voor eventueel toekomstige Wisseltjes en hun ouders.

zaterdag 03/06/2023 schoolfeest thema De Ruimte: tentoonstellingen, acts, activiteiten, spelletjes,…
Ook vandaag organiseren we een open klasdag in K1 en L1 van 13u30 tot 14u30. Dit is een info-moment voor nieuwe kleutertjes of nieuwe leerlingen LS en hun ouders. Kom gerust een kijkje nemen!

Neem je nu graag al eens een kijkje in onze kleuterblok en bij juf Esther van de eerste kleuterklas? 

Surf dan zeker eens naar onze pagina    GO! BS De Wissel films

praktische info rond inschrijvingen:

Inschrijven op onze school is mogelijk:

  • tijdens schooldagen: tussen 8u30 en 16:00, bij voorkeur na afspraak
  • tijdens de zomervakantie: tot 5 juli en vanaf 16 augustus van 10u00 tot 15u00 (12u00 op woensdag)

Wat moet je meebrengen voor de inschrijving?

  • identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.
    Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom kunnen scholen ook kinderen en jongeren inschrijven die alleen documenten uit het land van herkomst of die zelfs geen officiële documenten hebben (bijvoorbeeld omdat ze illegaal verblijven in ons land). Het kind of de jongere moet in dat geval bij de inschrijving aanwezig zijn.
  •  Je bankkaart met je rekeningnummer

Wat vraagt de school nog?

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de ons.

Wanneer kan je je kind inschrijven?
 
Er is in ons land leerplicht vanaf 5 jaar. Leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van dat schooljaar moeten minstens 290 halve dagen aanwezig zijn per schooljaar om het schooljaar nadien toelating tot het eerste leerjaar te krijgen.
 
We raden echter heel sterk aan om kleutertjes tussen 2,5 en 3 jaar te laten starten in het kleuteronderwijs.
Zij leren in deze klasjes namelijk al echt héél veel. Er zijn heel weinig kinderen die pas op vijfjarige leeftijd naar school komen.
 
De instapdagen voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn wel wettelijk bepaald, alleen op deze dagen kunnen de kindjes voor de eerste keer naar school komen. Op die instapdag moet jouw zoon/dochter minstens 2 jaar en zes maanden zijn.
 
Is je kind al drie jaar of ouder, dan moet je geen rekening houden met de instapdata.
 
 

INSTAPDATA voor kindjes van 2,5 tot 3 jaar
schooljaar 2022-2023

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

1 maart 2020

de zomervakantie

donderdag 1 september 2022

7 mei 2020

de herfstvakantie

maandag 7 november 2022

9 juli 2020

de kerstvakantie

maandag 9 januari 2023

1 augustus 2020

de teldag

woensdag 1 februari 2023

27 augustus 2020

de krokusvakantie

maandag 27 februari 2023

17 oktober 2020

de paasvakantie

maandag 17 april 2023

22 november 2020

Hemelvaart

maandag 22 mei 2023

Is jouw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2023-2024!