1 september 2016.

 

Beste ouders en leerlingen

 

Hopelijk hebben jullie samen met de kinderen genoten van een heerlijke zomervakantie !

Het Wisselteam is er weer helemaal klaar voor,om er samen met onze Wisseltjes een fantastisch schooljaar van te maken !

 

Op dinsdag 6/09/2016 houden we een info-avond met aansluitend een praatcafé.

We kijken er naar uit om jullie (terug) te zien en onze klaswerking aan jullie uit te leggen ! Hopelijk hebben jullie daarna nog even tijd om samen wat na te praten bij een drankje dat we jullie graag aanbieden die avond.

 

Via deze brief willen we jullie alvast enkele praktische mededelingen meegeven :

 

 1. Leerkrachtenteam schooljaar 2015-2015

 

Directie : Anne Van Limbergen (0476/288987- directie@bs-dewissel.be)

Secretaresse: Kristel Ooms( 014841202-secretariaat@bs-dewissel.be)

 

Kleuterafdeling

1ste kleuterklas: Esther Dillien

2de kleuterklas: Greet Aerts

3de kleuterklas: Katleen Willems

Kinderverzorging 1 kleuterklas : Evy ‘d Joos

Kleuterturnen : Marleen Claessens

 

Lagere school

1ste leerjaar: Diane Vandevenne en Emily Nuyts

2de leerjaar: Vanessa

3de leerjaar: Suzy Beynaerts

4de leerjaar: Marianne Jonckers

5de leerjaar: Mieke Laureys

6de leerjaar: Melissa Vanderlinden

 

Zorgteam:

GOK- SES : Emily Nuyts

Zorgcoördinator : Marleen Claessens

 

Bijzondere leerkrachten:

Katholieke Godsdienst: Kathleen Prinsen

Niet- Confessionele Zedenleer: Jade Bollen

Islam: Sûle Büyükboyaci

Lichamelijke opvoeding: David Beckers

Zwemmen: VLABUS leerkracht

 

 

Bus

Buschauffeur grote bus: Ria Sterckx

Busbegeleider: Kristel Verbeek

Buschauffeur kleine bus: Nancy Verbraecken

Busbegeleidster : Esther Bombai

 

Koude keuken

Nancy Ennekens

 

Poets

Marleen Deboel

Nancy Ennekens

 

 1. Middagpauze

We willen jullie vragen om een broodmaaltijd te voorzien wanneer je kind(eren) blijven eten op school.

Water is gratis verkrijgbaar.

Brengt je kind zelf een drankje mee ? Hanteer herbruikbare flesjes a.u.b.

Vanuit de gemeente wordt er immers gevraagd aan de ouders om geen blik of brik mee te geven met de kinderen. Dit is een project dat over alle scholen van Laakdal loopt. We vragen jullie medewerking hierin.

De volgende dranken kunnen besteld worden  : fruitsap, chocomelk, melk (drankkaart 20 consumpties : €10)

Vanaf de tweede week van september tot en met de voorlaatste week van juni kan er soep besteld worden ( via maandelijkse aanstiplijst, aan 1€/soep)

 

Er worden geen fris- en/of energiedranken toegelaten op onze school.

 

 1. Leerlingenvervoer (= decretaal bepaald)

 

Kinderen die op meer dan 4 km van de dichtstbijzijnde school van het GO wonen, reizen gratis

( = rechthebbende leerlingen).

Kinderen die op minder dan 4 km wonen zijn geen-rechthebbende leerlingen en dienen te betalen ( = geen rechthebbende leerling).

 

 

Tarieven:

JAARABONNEMENTEN
BASISONDERWIJS
1e kind 183 €
2e kind 146 €
3e en volgende kinderen 50 €
KLEUTERONDERWIJS
kleuters 50 €
ATTEST WIGW
1e kind 50 €
2e kind 50 €
3e en volgende kinderen 50 €
LEEFLOON/ASIELZOEKERS/BIJZ.JEUGDZORG
alle kinderen 40 €
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCASIONELE GEBRUIKERS
BASISONDERWIJS
1 € per rit
KLEUTERONDERWIJS
0,50 € per rit

 

 

 1. De voor- en naschoolse bewaking :

Een kwartier voor- en na schooltijd is er opvang door een leerkracht.

Wenst u daarvoor of daarna opvang voor uw kind(eren) dan moeten we u

verwijzen naar de gemeentelijke kinderopvang: “Het Kakelnestje”.

Gelieve uw kind vooraf in te schrijven bij de gemeente !

Info over voor- naschoolse opvang, middagslapertjes is te verkrijgen bij de

bij de medewerkers van het Kakelnestje: 014/866215

Bent u te laat om uw kindje op te halen, verwittig dan de school. We zoeken dan

samen naar een geschikte oplossing.

Ouders brengen hun kleuters ’s morgens tot in de speelzaal van de kleuterblok.

De kinderen van de lagere school komen tot op de speelplaats van de lagere afdeling.

’s Avonds komen de kinderen in de rij tot aan de poort.

 

 1. Begin- en einduren:

     Alle dagen    : 09u00 – 12u35 en van 13u35 – 15u50

woensdag     : tot 11u45

vrijdag            : tot 15u00

Eerbiedig de begin- en einduren, zodat de lessen niet onnodig gestoord worden.

Dit geldt ook voor de kleuters. s’ Morgens worden immers vaak belangrijke

taalactiviteiten met de kleuters gedaan.

Om de veiligheid van je kind te waarborgen vragen we om je kind af

te halen ter hoogte van de uitgang van de kleuterafdeling.

De fietsers verlaten de school via de uitgang rechts aan de Kapellestraat.

Ouders die hun kind(eren) afhalen ter hoogte van de Diestsebaan vragen we

om niet de parking van het personeel te gebruiken .

Gelieve in het belang van de veiligheid van onze leerlingen, nooit met de auto de

schoolpoorten binnen te rijden tijdens schooluren.

Indien u binnen de parking personeel/ schoolpoort een ongeluk heeft / veroorzaakt valt de

verantwoordelijkheid ten uwen laste.

 

 1. Zwemmen

De leerlingen van de derde kleuterklas, het eerste leerjaar en het tweede leerjaar gaan zwemmen in Tessenderlo ( zwembad“De Vloedlijn” ).

De leerlingen van 3,4,5 en 6 gaan zwemmen in Westerlo.

(Cfr. overzicht zwembeurten).

De zwemlessen worden begeleid door een VLABUS leerkracht in samenwerking

met de klasleerkracht. L6 en K3 gaan gratis zwemmen.

Het zwemgeld (+ vervoer) voor de andere leerlingen bedraagt € 2,50 per beurt.

We werken met een zwemkaart van 10 beurten.

Een zwemkaart kost dus € 25 . Dit bedrag zal gefactureerd worden via de

maandelijkse factuur.

 

 1. Wij zijn een “rookvrije” maar ook een “snoepvrije” school. Op woensdag hebben

we nog steeds onze fruitdag. De leerlingen brengen een stuk fruit of een

fruitdrankje mee. Het zou fijn zijn als jullie dagelijks een stuk fruit en een koek

zouden kunnen meegeven. Zo kunnen we onze leerlingen aansporen om tijdens

de pauze in de voormiddag een stuk fruit te eten en een koek tijdens de laatste

speeltijd.

 

 

 

 1. Regelmatig schoolbezoek, ook voor onze kleuters:

Het aantal afwezigheden wordt door ons zorgvuldig genoteerd en moet door alle

scholen gemeld worden aan hogere instanties. Men mag niet zomaar thuisblijven.

Voor de leerlingen van de lagere school hebben we afwezigheidsbriefjes

         bijgevoegd. Er is een medisch attest verplicht als de ziekenbriefjes van de school

op zijn. Kleuters vanaf de derde kleuterklas moeten minstens 220 halve

           dagen per schooljaar aanwezig zijn geweest. Indien dit niet zo is dan kunnen ze

         niet zomaar overgaan naar het eerste leerjaar ! Afwezigheden worden strikt

opgevolgd door een verificateur van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze onderneemt de nodige stappen indien nodig met consequenties voor de

school én uzelf.

 

 1. In bijlage vinden jullie ook een overzicht van de verlofdagen, de

activiteitenkalender en het maandoverzicht van september.

 

 1. Jullie vinden het schoolreglement terug op onze website www.bs-dewissel.be.

 

 1. Facturatie:

Wat wordt gefactureerd ?

Extra diensten die de school aanbiedt ( busvervoer van en

naar school, zwemkaart , abonnementen) worden via de maandelijkse factuur

verrekend.

Daarnaast bestaat het maximumfactuur. Hiermee worden uitstappen betaald +

het busvervoer dat nodig is voor deze uitstappen. ( uitzondering:

meerdaagse uitstappen.)

Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd , worden geïndexeerd en zijn afhankelijk

van de leeftijd van uw kind (cfr. Tarieven schoolreglement.)

Op het einde van het schooljaar juli krijgt u een gedetailleerd overzicht van de

onkosten.

Indien er geld tekort of over is wordt dit verrekend en via een creditnota

verrekend.

Op het einde van het zesde leerjaar wordt er een afrekening gemaakt en

ontvangt u een creditnota. Het te veel betaalde bedrag wordt aan u teruggestort.

 1. U kunt vrijblijvend een schoolt-shirt aankopen.

(contant te betalen €7 bij de directie of op het secretariaat ).

 

 

 1. Wist je dat het de moeite is om een studietoelage aan te vragen ?

De studietoelage bedraagt €85 voor een kleuter en voor een lagere schoolkind

tussen de €90 en de €143. Hoe meer kinderen die studietoelage ontvangen, hoe

meer uren extra ondersteuning wij als school krijgen.

 

Zijn er nog vragen ?

Aarzel niet om het secretariaat te contacteren i.v.m. vragen over geld, facturatie.

Spreek de directie en /of de leerkrachten aan voor andere vragen/ bemerkingen.

We zullen de nodige tijd voor u vrijmaken !

 1. Tot slot willen we nog een warme oproep tot u richten om je engageren binnen

ons oudercomité…samen “dromen”, samen “denken” en vooral samen ”doen” !

 

We willen onze “Wisseltjes” alvast een heel prettige start toewensen en kijken er naar

uit om met jullie samen te werken.

Met vriendelijke groeten

 

Directie en personeel van BS GO! De Wissel